Завхан аймагийн загастайн давааны замын ажил үргэлжилсээр