Тэргүүний замчин шагнал хүртлээ

 Odoo • Image and Text

2019 оны 12-р сарын 20-ны өдөр Арж Роуд ХХК-ийн Талбайн даамал Х.Цогтгэрэл Зам, Тээврийн Хөгжлийн Яамны "ТЭРГҮҮНИЙ ЗАМЧИН" цол тэмдэгээр шагнууллаа.