Монгол инженер нэвтрүүлгийн шинэ дугаарт Х.Мөнх-Эрдэнэ захирал оролцож ярилцлага өглөө.