Арж Роуд ХХК MNS ISO 9001:2015 Гэрчилгээгээ гардан авлаа.

"Арж Роуд" компанийн хамт олон Монгол улсын авто замын салбарт олон улсын жишигт нийцсэн менежментийн үйл ажиллагааг нутагшуулан хэрэгжүүлж, хүний хөгжил, техник технологийн дэвшлийг ашиглан бүтээн байгуулалтын салбарт түүчээ болох эрхэм зорилго тээн ажиллаж байна.

Дээрх зорилтын нэг хэсэг Чанарын менежментийн тогтолцоо MNS ISO 9001:2015 стандартыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлж, 2018 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдөр ГЭРЧИЛГЭЭ-г гардан авлаа.


Odoo • Image and Text
Odoo • Image and Text