2018 оны групп компаниудын оффисын ажилчдын зуны зугаалга сайхан боллоо.

Групп компаниудын оффисын ажилчдын зуны зугаалга 2018 оны 7-р сарын 21, 22-ны өдрүүдэд Төв аймгийн "Цэцэгт нуга" амралтын газар зохион байгуулагдлаа.